THE 10TH SATURDAY

THE 10TH SATURDAY

ประเภท: Thai
แนวเพลง: Indie/Rock/Synthpop

เดอะ เท็นธ์ แซเทอร์เดย์ เป็นวง Indie Rock/Synth Pop จากกรุงเทพ ฯ ที่เริ่มก่อตั้งขึ้นในต้นปี 2015 จนได้สมาชิกครบในเดือนสิงหาคมปีนั้น

อ่านต่อ...
ผลโหวต 0.00 จาก 0 คน
 
 

แกลเลอรี่ศิลปิน

6 - 10
^ Back to Top
Close [×]